יום רביעי, אוקטובר 20

כמה מילים על קובץ המניפסט

נתייחס לקובץ ה- AndroidManifest.xml הנמצא בספריה הראשית של הפרויקט. מטרת סקירה זו היא לקבל אוריינטציה שנזדקק לה בהמשך, בפרק הבא הדן ב-intents. קובץ המניפסט כולל אינפורמציה על האפליקציה כגון מיקום קובץ האייקון שישמש להפעלת האפליקציה, ורשימה של ה-Activity וה- Services שקימים בפרויקט ופרמטרים הקשורים אליהם.
סיבת הקיום העיקרית של הקובץ: הכרזה על מרכיבי האפליקציה השונים כך שהאנדרואיד יכיר אותם ויוכל להפעיל אותם.
על המפתח לרשום את הנתונים של כל ה- Activities וה- Services בקובץ המניפסט. אלמנט שלא ירשם בקובץ, האפליקציה כאמור לא תכיר אותו.
לצורך העניין נבחן את הקובץ מפרויקט ה- HelloWorld אותו סקרנו בשיעור הקודם. הנה תוכן הקובץ:

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.       package="com.example.hello"
 4.       android:versionCode="1"
 5.       android:versionName="1.0">
 6.     <application android:icon="@drawable/icon" 
 7. android:label="@string/app_name">
 8.         <activity android:name=".Hello"
 9.                   android:label="@string/app_name">
 10.             <intent-filter>
 11.                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 12.                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 
 13. />
 14.             </intent-filter>
 15.         </activity>
 16.     </application>
 17.     <uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
 18. </manifest
שורות 1-7 כוללות כותרות והגדרות כלליות של הפרויקט כגון שם החבילה (שורה 3), גרסת ושם האפליקציה (שורה 4 ו-5), בשורה 6 מתואר הקובץ שישמש כאייקון להפעלת האפליקציה. במקרה שלנו, מדובר בקובץ icon.png הנמצא בספריית res/draw, ראה התייחסות לנושאי תוכן הספריות בשיעור Hello World.
שורה 8-15 מתארת את הActivity שבמקרה שלנו הוא היחידי בפרויקט. במידה שהיו נוספים Activity או Service נוספים הם היו צריכים להרשם כאן. שורה 8: שם ה Activity, שנתנו כזכור עם בניית הפרויקט. שורה 10-14 מגדירות Intent Filter. הגדרת ה- Intent ניתנה בשיעור קודם שהתייחס להגדרות מושגים. זוהי הודעת מערכת שמנותבת ע"י מסנן (Intent Filter). נרחיב על הנושא באחד הפרקים הבאים.
שורה 18 מציינת את גרסת ה- API המינימלית אליה הפרויקט מסוגל להתאים. שוב, מספר זה נתנו כשבנינו את הפרויקט. ראה שיעור Hello World.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה